Veľké projekty Malaciek napredujú. Čoskoro sa začne realizovať cyklotrasa Družstevná – Radlinského

1033
Vizualizácia športovej arény

Veľké mestské projekty Malaciek sú v súčasnosti v rôznych fázach prípravy či realizácie. Aktuálne prebiehajú dve veľké verejné obstarávania na obnovu centra mesta a výstavbu športovej arény. Na spadnutie je začiatok realizácie cyklotrasy Družstevná – Radlinského

Pri výstavbe hromadnej podzemnej garáže sú mechanizmy v plnom nasadení, rovnako tak aj pri realizácii komunitného centra a rekonštrukcii Vstúpte. Mesto pripravuje verejné obstarávanie na dodávateľa cyklotrasy Partizánska – Cesta mládeže.  Okrem toho sa intenzívne rozpracúva architektonický návrh na nový kultúrny dom.

Výstavba hromadnej podzemnej garáže je v plnom prúde

Obnova centra mesta

Mesto prostredníctvom verejnej súťaže hľadá zhotoviteľa obnovy Mierového a Kláštorného námestia. Zákazka je rozdelená na stavebné práce a sadové úpravy. Projekt zahŕňa revitalizáciu jestvujúcich verejných priestranstiev, ktoré v súčasnosti slúžia najmä ako verejné parkovisko, a návrh nových oddychových verejných zón na Mierovom a Kláštornom námestí.

Podľa zadania zákazky sadové a parkové úpravy tvorí výsadba vzrastlých stromov, zabezpečenie vhodných podmienok pre existujúce dreviny, vytvorenie vegetačnej strechy na objekte pavilónu a výsadba trvalkových záhonov. V rámci projektu námestia sa počíta s komplexnou rekonštrukciou povrchov, celkovej zmeny charakteristiky územia. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 23. mája.

Športová hala

Druhým veľkým aktuálnym verejným obstarávaním je súťaž na zhotoviteľa športovej arény na Píle. Športový komplex podľa projektu pozostáva z dvoch samostatných športových hál – hokejovej a multifunkčnej.

Hokejová hala je navrhnutá s klziskom 26 m x 60 m, kapacita haly je navrhnutá pre maximálne 100 osôb. Multifunkčná hala s kapacitou 310 osôb sa navrhuje pre všetky druhy loptových športov (hádzaná, volejbal, basketbal, florbal, futsal atď).

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 31. mája. Predpokladaná doba výstavby sú dva roky.

Družstevná – Radlinského

Mesto podpísalo zmluvu na výstavbu cyklotrasy Družstevná – Radlinského v rámci eurofondového projektu. Celková dĺžka je 2,1 km a jej súčasťou má byť aj posun ramena hlavnej svetelnej križovatky v smere od Záhoráckej na Mierové námestie (Štefánikovu ulicu) v dotyku s aktuálne prebiehajúcou stavbou polyfunkčného objektu Severín. Táto zmena umožní rozšíriť nové pešie námestie nad hromadnou podzemnou garážou a osadiť aj novú cyklotrasu Družstevná – Radlinského. Výstavba by mala trvať 5 mesiacov.

Zdroj: malacky.sk; Vizualizácia: Cityprojekt s. r. o., Ing. arch. Pavol Citovický