Veľké športové kluby v Petržalke môžu opäť žiadať o dotácie

736

Bratislavská Petržalka podporí aj budúci rok najväčšie športové kluby pôsobiace na jej území. Žiadosti o dotácie na rok 2022 môžu predkladať do 15. novembra, s povinnými prílohami sa samospráve posielajú výhradne elektronicky.

„Teší ma, že mestskú časť reprezentujú petržalské športové kluby v rôznych športových odvetviach. Chcem im poďakovať za to, že sa starajú o mládež, športoviská, ihriská,“ povedal starosta Petržalky Ján Hrčka. Mnohé z nich dosahujú viditeľné úspechy na domácej aj zahraničnej pôde a vychovávajú úspešných športovcov. Medzi iným napríklad Barboru Mokošovú z Gymnastického centra Bratislava, ktorá reprezentovala Slovensko aj na tohtoročnej olympiáde v Tokiu.

Na účely dotácií vyčleňuje mestská časť každoročne z rozpočtu jedno percento z podielu na dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok. Dotácie je možné poskytnúť najmä na podporu účasti talentovaných športovcov na regionálnych, celoslovenských či medzinárodných súťažiach a na pokrytie nákladov na činnosť a prevádzku športovania členov klubu. Konkrétne podmienky sú súčasťou všeobecne záväzného nariadenia.

Tento rok rozdelila najväčšia bratislavská mestská časť cez jednu zo schém podpory viac ako 186.000 eur pre desať najväčších klubov. Venujú sa gymnastike, futbalu, hokeju, hádzanej, behu, karate či tancu.

Zdroj: TASR