Verejné osvetlenie v meste Malacky

622

Mesto v roku 2021 zrealizovalo projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Verejné osvetlenie ulíc J. Kráľa, Brnianska, Záhorácka – Malacky.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mesta financovaný z rozpočtu mesta.

Okres: Malacky

Mesto: Malacky

Celkové výdavky projektu: 115 792 €