Viac opravených ciest, chodníkov a kvalitnejší verejný priestor v Bratislave

809

Oveľa viac opravených ciest a chodníkov. K tomu desiatky vynovených verejných priestorov. Vedenie bratislavského magistrátu zverejnilo zoznam komunikácií a verejných priestorov, ktoré budú zrekonštruované alebo novovytvorené vďaka vyšším príjmom do mestskej kasy. Zmenu rozpočtu aj s konkrétnymi návrhmi, ako budú peniaze využité, by mali mestskí poslanci schvaľovať už na budúcotýždňovom zastupiteľstve.

Mestskí poslanci budú mať na budúcotýždňovom zasadnutí zastupiteľstva okrem iných materiálov na stole aj návrh na zmenu rozpočtu. Zapracované sú v ňom nové príjmy, ktoré tento rok pritečú do mestskej kasy. O približne 12-mil.€ narastú príjmy mestského rozpočtu vďaka vyššej dane z nehnuteľností. Ďalších 10-mil.€ navyše je z finančnej podpory vlády, ktorú kabinet odsúhlasil pre Bratislavu na svojom výjazdovom rokovaní koncom minulého roka.

Vedenie mesta jasne deklarovalo, že tieto navyše získané peniaze do mestskej kasy použije na projekty, z ktorých budú profitovať všetci Bratislavčania a Bratislavčanky. Že tieto financie budú investované do opravy ciest a chodníkov a do zásadného skvalitnenia verejného priestoru v Bratislave a že všetci Bratislavčania, Bratislavčanky dostanú informáciu, na čo sa takto získané peniaze použijú.

Na web stránke mesta je zverejnený prehľad opráv ciest, chodníkov aj projektov, ktoré sa budú z týchto peňazí financovať.

Vďaka vyšším príjmom do rozpočtu mesta sa opraví namiesto pôvodne plánovaných 12 km až 57 km jazdných pruhov. Z najrozsiahlejších opráv, ktoré sa budú realizovať, možno spomenúť napríklad ulice Herlianska, Hradská, Štepná-Pri kríži, či Jiráskova. Vo všetkých týchto prípadoch sa okrem nového povrchu vozovky bude v opravovaných úsekoch robiť aj nový povrch chodníkov vrátane bezbariérových priechodov.

Z navyše získaných peňazí bude možné realizovať aj ďalších takmer 40 projektov, ktoré zásadne skvalitnia verejný priestor v Bratislave. Možno spomenúť napríklad Hodžovo námestie, na ktorom bude opravená fontána, doplní sa zeleň, osvetlenie, kamerový systém aj WiFi. Peniaze pôjdu aj do opravy mestských hradieb, ktoré sú v havarijnom stave a ktoré vďaka tomu budú môcť byť opäť sprístupnené verejnosti. Upravená bude promenáda pod hradom Devín, pribudne tu zeleň, nový mobiliár, osvetlenie. Peniaze sa použijú aj na revitalizáciu Sadu Janka Kráľa. Rozsiahlejšou úpravou prejdú aj Železná studnička, či Kamzík… a podobne sa bude robiť množstvo ďalších projektov, ktoré sú zverejnené na web stránke mesta.

„Vďaka tomu, že sme získali tieto peniaze navyše na opravy ciest, chodníkov a verejného priestoru, vieme z bežného rozpočtu realizovať aj veci, na ktoré by pravdepodobne financie buď nezostali alebo nezostali v dostatočnom objeme – či už je to napríklad nákup nových autobusov, zabezpečenie klimatizácie vo vozidlách MHD, či nákup zariadenia, vybavenia pre domovy seniorov. V neposlednom rade nám tieto prostriedky umožňujú znižovať zadlženie mesta,“ uzatvára hlavné mesto.