Viac stromov pre Vajnory

816

Zima zdá sa už odišla, dni sú teplejšie, a to je vhodná doba na novú výsadbu stromov. Mestská časť Vajnory v rámci revitalizácie vysadila 19 stromov na uliciach Šuty, Šinkovské a Pri struhe, ktoré skrášlia višne krovité, okrasné hrušky, okrasné čerešne alebo lipy malolisté. V podobnej výsadbe plánuje mestská časť pokračovať aj v budúcnosti.

Zdroj: Michal Vlček – starosta Vajnor