Vianočné stretnutie v DSS a ZPS Pezinok

2010

Pravú vianočnú atmosféru zažili naši obyvatelia 17.12. 2019 v programe, ktorí si pripravili deti z MŠ Za hradbami  pod vedením p. M. Nogovej a spevácky súbor Animatus z Pezinka pod vedením p. G. Tichej a A. Jedličkovej. Úvodnými básňami o Vianociach sa prihovorili obyvatelia Ľ. Skáčik, M. Markeová a H. Šebová.

Vystúpenie detí z MŠ vyčarilo úsmev na tvárach všetkých prítomných. Dojímavé chvíle nám pripravil svojim vystúpením spevácky súbor Animatus, s ktorým si všetci spolu zaspievali  najznámejšiu vianočnú koledu Tichá noc.

Na záver poďakovala p. H. Šebová deťom, p. učiteľkám a speváckemu súboru za milé stretnutie a  riaditeľka DSS a ZPS p. V. Schmidtová popriala všetkým krásne sviatky plné pokoja, zdravia, pohody a lásky. Spoločne sme prežili krásne predvianočné chvíle.