Vianočný stromček Senčanov prišiel zo Slnečných jazier

910

Každý rok je mestský vianočný stromček osadený na Námestí 1. mája. Vždy je to strom určený na výrub. Tento rok to je smrek obyčajný, ktorý má 15 metrov a rástol na Slnečných jazerách pri bývalej rozhlasovej chate.

Doviesť taký veľký strom na Námestí 1. mája a osadiť ho v tesnej blízkosti budovy MsKS je náročná úloha, ktorú so zatajeným dychom sledovali viacerí Senčania. Zamestnanci Doprastavu a spoločnosti Prangl to zvládli na jednotku.

Mesto Senec ďakuje obom firmám, že každoročne takto prispejú k navodeniu vianočnej atmosféry v našom meste.

Zdroj: senec.sk