Vicežupan Štekláč: Má zmysel ďalšie kolo celoplošného testovania?

806

Na výsledky plošného skríningového testovania sa dívame z dvoch základných pohľadov – organizačného a medicínskeho. Z organizačného hľadiska môžeme hovoriť o jednoznačnom úspechu samospráv. Ukazuje sa, že volení samosprávni zástupcovia a ich spolupracovníci sú rovnocenným a rovnovážnym partnerom štátu, a tak by sa aj k ich podnetom a názorom malo pristupovať. V súčasnosti sledujeme isté znepokojenie u obcí Bratislavského kraja, kedy sú vystavené časovému tlaku z náhlych rozhodnutí a neistote z efektu testovania, oprávnene sa pýtajú, čo je pri ňom znakom svetla na konci tunela.

Z medicínskeho hľadiska prijímame výsledky plošného skríningu antigénovými testami s istou rezervovanosťou, lebo nateraz nie je zrejmé, aké celkové zmeny terapeuticko-preventívnych pravidiel v komunite prinesú. Aktuálne zo situácie možno konštatovať, že výsledkom plošného testovania je úvaha o ďalšom plošnom testovaní,  hoci rozumieme, že individuálne umožňuje izolovať pozitívnych. Myslíme si, že testovanie by malo byť regionálne nastavené podľa adekvátnych dát a matematických modelov z priebežného  monitoringu jednotlivých parametrov ochorenia v populácii, a túto skutočnosť ponechať výhradne v rukách odborníkov.

Uvažujeme, že regióny by sa v zásade mali rozdeliť na tri skupiny – najvýraznejšie postihnuté regióny s prísnym lockdownovaním a izoláciou bez potreby plošného skríningu a s možnosťou práce len v kritickej infraštruktúre pri negatívnom teste, druhú menej postihnutú priebežne regionálne testovať, aby sme izoláciou pozitívnych zamedzili zhoršeniu týchto regiónov s presunom o 14 dní do prvej skupiny, tretiu najmenej postihnutú skupinu ponechať s aktuálnymi izolačnými opatreniami s možnosťou nevyhnutnej práce bez testu.

V tejto chvíli však kraj sústreďuje svoju pozornosť aj smerom k očkovaniu, kde bude požadovať navýšenie očkovacích kapacít v Bratislavskom kraji, kde je o očkovanie zo strany občanov veľký záujem. BSK bude svoje názory a postoje deklarovať na plánovanom telekonferenčnom stretnutí so zástupcami Ministerstva zdravotníctva, pričom bude požadovať ich zohľadnenie.

Juraj Štekláč – podpredseda BSK pre zdravotníctvo