VIDEO: Distribúcia vody riadenie vodárenských procesov

644

Za kvalitou vody sa skrýva každodenná práca laboratórií, ktoré monitorujú niekoľko desiatok ukazovateľov pitných aj odpadových vôd. Pre zachovanie zdravého ekosystému miest a obcí je dôležité správne odkanalizovanie odpadových vôd a ich následné čistenie v čistiarňach odpadových vôd.

Nazrite do fungovania vodárenských zdrojov a zistite odkiaľ sa ťaží voda pre mesto Bratislava, či akým spôsobom sa riadi doprava vody v meste. Bratislavská vodárenská spoločnosť si pre vás pripravila ukážku ich fungovania.

Zdroj: BVS