VIDEO: Vajnorská Madona

1073

Socha Madony s Ježiškom sa údajne našla na povale farského kostola vo Vajnoroch. Patrí medzi ďalšie klenoty mestskej časti Vajnory. Originál tejto sochy sa nachádza v Galérii v Bratislave. Ak by ste si ale chceli pozrieť sochu priamo vo Vajnoroch, zastavte sa na miestnom úrade, kde sa nachádza kópia tejto významnej sochy.

  • Kópia Madony s Ježiškom je vyhotovená podľa originálu Vajnorskej madony zo zbierok Galérie mesta Bratislavy. Originál pochádza z obdobia okolo rokov 1290 až 1320, z doby panovania uhorského panovníka Karola Róberta z Anjou.
  • Socha sa údajne našla na povale farského kostola vo Vajnoroch. Prívlastok vajnorská dostala teda podľa miesta nálezu. Od miestneho farára Filipa Bachratého sochu zakúpilo v novembri 1941 Mestské múzeum v Bratislave.
  • Po náročnom reštaurovaní prof. Karolom Veselým v rokoch 1967 – 1972, získala ranogotická socha Madony s Ježiškom opäť svoj pôvodný slohový charakter. V súčasnosti je originál sochy vystavený v Galérii mesta Bratislavy, v stálej expozícii gotickej tabuľovej maľby a plastiky v Pálffyho paláci na Panskej ulici.
  • Kópiu sochy Vajnorskej madony z identického dubového dreva zhotovili v rokoch 2005 – 2006 Mgr. Art. Jana Balažiková a Akad. soch. Ambróz Balážik. Kópia sochy je majetkom Mestskej časti Bratislava-Vajnory a je vystavená v priestoroch Miestneho úradu Bratislava – Vajnory.

Zdroj: Vajnory