VIDEO: Výroba suvenírov s vajnorským ornamentom

799

Vajnorský ornament má svojich obdivovateľov a ľudoví umelci svojich nástupcov. Kristína Rožnovcová záľubu zdedila po rodičoch a maľuje od detstva. Do svojich prác vložila vlastný štýl, ktorý vidieť na Dome kultúry, knižničkách v parkoch, či maľbách interiérov. Široký záber jej tvorivosti vidieť v mnohých domácnostiach a na rôznych novodobých odevoch a doplnkoch pre deti a dospelých.

Erika Surányiová je svojim pôvodným povolaním zdravotná sestra a ťažkú prácu kompenzuje relaxom pri tvorbe. Niekoľko kurzov u výtvarníkov jej dalo dobrý základ pre zdokonalenie. Maľuje nádherné obrazy.

Vajnorský ornament pani Erika prenáša na rôzne úžitkové predmety. Maľuje na textil špeciálnou farbou a dokonca vyšíva. Avšak nevyšíva len ručne ale prostredníctvom špeciálneho programu, ktorý si na základe svojej predlohy sama nastaví a počítač už vyšívací stroj vedie steh za stehom. Vajnorský okrášľovací spolok je ľudovou autentickou folklórnou skupinou, ktorá sa snaží o rozvíjanie a uchovávanie ľudových tradícii Vajnor. Má 30 členov a od roku 2003 pracuje pod vedením Ivana Štelára.

Zdroj: Vajnorský okrášľovací spolok; Maľované Vajnory