Konferencia k svetovému dňu cestovného ruchu 2019

1546

Odborníci z oblasti turizmu sa opäť stretli na jednom mieste, tentokrát v Pezinku. Na štvrtej Regionálnej konferencii cestovného ruchu získali informácie o zaujímavých produktoch, marketingových aktivitách organizácií, ako aj o rozvoji cestovného ruchu v bratislavskom regióne. Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu konferenciu zorganizovali Bratislavský samosprávny kraj, Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism a Slovenský dom Centrope.

“Konferencia je príležitosťou zdieľať svoje názory na doterajší vývoj a aj predstavy o budúcnosti cestovného ruchu. Ale aj o tom, ako vplýva turizmus na ekonomiku a zamestnanosť a aké nové podnikateľské príležitosti a pracovné miesta prináša zmena trendov. Máme víziu i plány, kam chceme kraj v tejto oblasti posunúť, pretože nám záleží na tom, kde žijeme a ako nás vidia návštevníci,” povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý o svojich postojoch a postrehoch diskutoval v úvodnom paneli s viceprimátorom Hlavného mesta SR Bratislava Jurajom Káčerom a primátorom mesta Modra Jurajom Petrakovičom.

Na 4. Regionálnej konferencii cestovného ruchu sa zúčastnilo doteraz najviac účastníkov, a to 110. Išlo o odborníkov z oblasti turizmu, teda zástupcov samospráv, destinačných organizácií, ministerstva, kultúrnych inštitúcií ako aj podnikateľov z bratislavského regiónu, ktorí si vymenili skúsenosti a názory na najnovšie trendy v cestovnom ruchu. Svetová organizácia turizmu Organizácie spojených národov (UNWTO) zvolila pre tento rok ako hlavnú tému Turizmus a zamestnanosť – lepšia budúcnosť pre všetkých. Konferencia sa preto niesla v duchu hľadania odpovedí na otázku: Ponúka podnikanie v turizme lepšiu budúcnosť aj v našom kraji?

„Určite chceme pokračovať v dobrých projektoch. Prepojiť Bratislavu s turisticky najvýznamnejšou oblasťou v malokarpatskom regióne sa podarilo turistickým cykloautobusom Malokarpatský expres či cyklovlakom Záhoráčik. Rozvoj kultúry a cestovného ruchu v celom bratislavskom regióne podporujeme aj vďaka zľavovej karte Bratislava CARD City and Region. Na území kraja je takmer tisíc kilometrov cyklotrás a budujeme ďalšie. Rozvíjame tematické trasy pre cyklistov aj turistov a oživujeme okolie malého Dunaja. Vďaka Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme na rozvoj turizmu podporujeme projekty zamerané na vidiecky turizmus a agroturizmus, vodácky turizmus či geoturizmus,“ doplnil bratislavský župan Juraj Droba.

Odborníci z oblasti cestovného ruchu predniesli príspevky k téme Vplyv turizmu na ekonomiku a zamestnanosť regiónov a miest. Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD upozornila na príklade Rakúska na oveľa detailnejšie meranie a vykazovanie ekonomických dopadov a sociálnych vplyvov v iných krajinách. O významnosti kongresového cestovného ruchu (MICE) z pohľadu nadpriemerne vysokého ekonomického benefitu pre štát a mesto referovala predsedkyňa predstavenstva Bratislava Tourist Board Ing. Alžbeta Melicharová. O viaczdrojovom financovaní organizácie destinačného manažmentu ako nástroja na podporu rozvoja destinácie hovorila riaditeľka krajskej organizácie CR Košice Región Turizmus JUDr. Lenka Vargová-Jurková.

Konferencia sa zaoberala aj praktickými témami ako napríklad: Od pobytu k zážitku – aké nové podnikateľské príležitosti a pracovné miesta prináša zmena trendov? Prednášajúci sa dotkli hoteliérstva a gastronómie, kde o svojich skúsenostiach, ako sa rodí legenda, porozprával Radúz Dula z Palace Art Hotel Pezinok. Osobnú výpoveď o rozhodnutí opustiť veľkomesto a žiť v Harmónii pri plnení sna o komunitnej kaviarni v spojení s prírodou podala Jarka Juranová z Hollerung Cafe. O tom, ako sa udržať päť rokov na vrchole rebríčka Tripadvisor prezradil Karol Balogh zo Zeppelin Cafe & Souvenirs v Bratislave. Presvedčenie, že in house produkty a zero waste politika dávajú hotelu novú dimenziu, zdieľala riaditeľka Hotela Malvázia Nina Cvopová spolu s Martinom Kadlecom z Holíčskeho pivovaru Wywar, ktorý upozornil, že autentický regionálny produkt nie je len o výrobe, ale je aj o vzťahoch v území.

V tvorbe nových produktov a inovatívnych programov predstavil Emil Haas netradičné hravé spoznávanie mesta v online svete cez mobilnú aplikáciu i sociálne siete Bratislava City Game a vínnu cestu nad mestským sídliskom zase Matúš Burian z Račianskeho spolku. O korune stromov nad vinicou a terase pod hviezdami porozprával podrobnejšie Michal Bažalík z Dubodomu vo Svätom Jure, kde je aj čoraz známejší Renesančný dom, ktorý svojím silným genius loci očaril už mnohých návštevníkov.  

Súčasťou konferencie bol aj marketing a komunikácia, ktoré sú potrebné pre zviditeľňovanie produktov, podujatí a teda celého kraja. Michal Foltýn z Bratislava Tourist Board prezentoval úspešnú kampaň s blogerkou Barborou, s ktorou v poslednom roku prezentujú mesto Bratislava. Nové IT nástroje ako revolučné riešenia v riadení destinácie priblížili František Stano z krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism spolu s Michalom Tomčíkom z úspešného start-up Pygmalios. Účastníkov zaujal aj projekt ČOJE Bratislava v podaní Daniela Feraneca, ktorý porozprával o tom, ako funguje spolupráca s influencermi.

„Cieľom regionálnej konferencie  je aspoň raz ročne sa stretnúť, odborne diskutovať a vymeniť si skúsenosti v jednotlivých oblastiach cestovného ruchu. Tieto očakávania nadmieru splnil aj tento 4. ročník. Verím, že rovnako úspešný bude aj ten ďalší,“ doplnil na záver bratislavský župan Juraj Droba.