Vláda zrušila vysokú školu, minister Gröhling plánuje nový zákon

1495

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu plánuje v budúcom roku predložiť nový zákon o vysokých školách. Nový zákon by mal vytvoriť väčší tlak na kvalitu vysokých škôl na Slovensku.

Vláda na návrh ministerstva školstva rozhodla o odňatí štátneho súhlasu s pôsobením súkromnej vysokej školy s názvom Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave.  Akadémia bola jednou z dvanástich súkromných vysokých škôl so štátnym súhlasom pôsobiť na území Slovenskej republiky. Oprávnenie pôsobiť ako súkromná vysoká škola získala v roku 2011, od roku 2016 však nemala študentov.

Ministerstvo školstva odporučilo vláde odňať Akadémii médií štátny súhlas pôsobiť ako vysoká škola z dôvodu porušení povinností, ktoré jej vyplývajú zo zákona o vysokých školách. Celkovo získalo v rokoch 2014 až 2016 vysokoškolský titul na tejto vysokej škole viac ako sto absolventov.

Ako sa vyjadril minister školstva Branislav Gröhling pre školstvo je to signál do budúcna a budú tlačiť na kvalitu vysokých škôl. O prípadnom zániku vysokých škôl či o tom, ktoré vysoké školy zaniknú by mal podľa neho rozhodovať predovšetkým záujem študentov o štúdium.

Okrem jedenástich súkromných vysokých škôl na Slovensku ďalej pôsobí aj dvadsať verejných a tri štátne vysoké školy. Ďalších päť zahraničných vysokých škôl má oprávnenie ministerstva školstva poskytovať na území Slovenskej republiky vysokoškolské vzdelávanie podľa právnych predpisov štátu ich sídla. Súčasný zákon o vysokých školách bol prijatý v roku 2002, odvtedy prešiel vyše päťdesiatimi novelizáciami.

Zdroj: minedu