V Hviezdoslavove je dokončená ďalšia škôlka

1932

Pred rokom v decembri spustili Hviezdoslavove stavebné konanie na ďalšiu materskú školu. Do roka a do dňa, bola ďalšia moderná materská škola na území obce dokončená a aj úspešne skolaudovaná. V tomto prípade ide o škôlku súkromnú s hlavným dôrazom na angličtinu a francúzštinu.

Nová škôlka sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Hviezdneho bývania a Záhrad, len na skok od dvoch budúcich obchodných galérií, supermarketu či zdravotného strediska, ktoré v lokalite vyrastú v najbližších mesiacoch. Intenzívnemu rozvoju vzdelanosti a investíciám aj do potrebnej školskej infraštruktúry v  Hviezdoslavove, aj vďaka súkromnému kapitálu či významnej angažovanosti a dohode s Rímskokatolíckou cirkvou.

Zriaďovateľ novej MŠ informuje prostredníctvom otvoreného listu.

„Predstavujeme Vám našu novú súkromnú škôlku Lovely Stars, ktorá už onedlho otvorí svoje brány pre prvé malé hviezdičky . Sme prvá súkromná škôlka rodinného typu s rozšírenou výučbou anglického jazyka vo Hviezdoslavove. V nových a voňavých priestoroch už čoskoro radi privítame všetky deti vo veku 3 až 6 rokov.

Naša škôlka bola navrhnutá tak, aby zodpovedala tým najprísnejším bezpečnostným a hygienickým kritériám. Disponuje vlastným oploteným trávnatým dvorom, kde sa môžu deti do sýtosti vyblázniť na preliezkach, hojdačkách i v pieskovisku, môžu využiť senzomotorický chodník, či kresliť kriedami po vonkajšej tabuli. Pri škôlke môžu rodičia bezpečne a pohodlne zaparkovať na parkovisku, ktoré sa nachádza priamo pred škôlkou.

Škôlka Lovely Stars je dvojtriedna. Jednu triedu bude navštevovať maximálne 10 detí, vďaka čomu sa pani učiteľka môže každému dieťaťu venovať individuálne.

Veľký dôraz sa bude u nás klásť na výučbu anglického jazyka. Sme prvá škôlka na Slovensku, ktorá bude vyučovať anglický jazyk metódou Helen Doron English pätkrát do týždňa. Táto metóda výučby angličtiny je jedinečná tým, že dieťa sa učí cudzí jazyk spôsobom, ako sa učí svoj materinský jazyk, a to prostredníctvom hier, pesničiek, tančekov, riekaniek, či animovaných epizódiek. S deťmi bude pracovať certifikovaná lektorka v malých skupinkách, ktoré bude tvoriť maximálne 4-5 detí.

V súčasnosti sa dolaďujú už len drobné detaily potrebné pre otvorenie nových a voňavých priestorov našej škôlky pre prvé deti. O pripravovanom registračnom procese Vás budeme čoskoro informovať.

Zdroj: Hviezdoslavov