Vo Vajnoroch riešia podnety od občanov

897

Nie vždy sa dá všetko vyriešiť okamžite. Mestská časť Vajnory sa však snaží vyriešiť podnety od občanov a to v čo najkratšom čase. Bez šikovných chlapov z hospodárskej správy by nemali vo Vajnoroch poriadok a čistotu. Aj na základe podnetov od občanov stihli za posledné dni napríklad:

✅ Osadiť držiaky na vrecia na Vajnorských jazerách.

✅ Odstrániť skládku pri železnici a taktiež odviesť komunálny odpad pri Ravene.

✅ Orezať kroviny na Tomanovej ulici, ktoré zasahovali do cyklotrasy.

Zdroj: Vajnory