Vo Vrakuni pribudol moderný priestor pre využitie voľného času

1419

Každým dňom sa blíži Vrakuňa do finále. V areáli Základnej školy Rajčianska finišuje so stavebnými prácami na rekonštrukcii celého areálu. Rekonštruované ihriská a športové plochy sú pripravené. Už len úpravy terénu a areál základnej školy bude ako nový. Pomocou spolufinancovania rekonštrukcie areálu z Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávanie v Bratislave, Podprogram 4: Grantový program na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave a podpore Hlavného mesta sa Vrakuni podarilo preniesť športový areál do súčasnosti.

V mestskej časti pribudol moderný priestor pre využitie voľného času a zmysluplné trávenie voľného času športovaním. Priestor športového areálu poskytuje širokú škálu športového vyžitia. Areál Vrakuňa doplnila lavičkami a stromami. Vo výsadbe stromov bude na jar pokračovať. Rekonštrukciou areálu posunuli 40.ročný areál do súčasnosti.

Zdroj: MČ Vrakuňa