Voľby do Školského parlamentu SOŠ podnikania na Strečnianskej

729

Aj tento rok BSK skoordinovalo školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a spoločnými silami sa podarilo zorganizovať tzv. Volebný týždeň. Ide o určené obdobie, kedy prebiehajú voľby do školských parlamentov. V tomto období žiaci žijú voľbami. Vyberajú vhodných kandidátov, ktorý budú hájiť ich záujmy a iniciovať v škole zmeny. Prebieha predvolebná kampaň ukončená riadnym priebehom samotných volieb. Volebná komisia, hlasovacie lístky či volebná urna nesmú chýbať.

Okrúhle stoly – prezentácia programu kandidátov na post člena školského parlamentu SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava

Tento rok sme navštívili župnú Strednú odbornú školu podnikania na Strečnianskej ulici v Bratislave. V priateľskej atmosfére tu prebehli prvé celoškolské voľby do školského parlamentu, ktoré slávnostne otvorila riaditeľka školy Ing. Nadežda Ledererová. Následne sa ku kandidátom a prvým voličom prihovorili zástupcovia BSK. Samotným voľbám na škole predchádzala aj prezentácia kandidátov za okrúhlymi stolmi pod taktovkou aktuálnych členov školského parlamentu a šikovnej koordinátorky RNDr. Magdalény Hesskovej.

Medzi prvými prišli voliť samotní kandidáti. Na škole sa o pozíciu člena školského parlamentu uchádzalo spolu až 23 kandidátov, čo značí vysoký záujem žiakov o zastúpenie v školskom parlamente. V priebehu dňa následne prichádzali do volebnej miestnosti odvoliť aj ostatní žiaci školy, ktorých bolo spolu 139, čo predstavovalo úctyhodnú 79,42 % účasť. Podľa platného štatútu volieb si kandidáti odovzdali 1 471 platných hlasov svojich spolužiakov.