Voliči môžu zo závažných dôvodov požiadať o prenosnú volebnú schránku

620

Voliči, ktorým zdravie bráni ísť v sobotu 29. 10. voliť, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku. So schránkou je možné prísť len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu.

O prenosnú schránku môže obec požiadať volič alebo jeho blízky, v deň volieb sa treba so žiadosťou obrátiť na okrskovú volebnú komisiu. Prenosná volebná schránka je určená pre voličov, ktorí sú imobilní, majú ochorenie, ktoré im neumožňuje prísť do volebnej miestnosti, alebo ide o starších občanov na lôžku. „Prenosná volebná schránka nie je určená pre voličov, ktorí sú v zamestnaní,“ upozornila šéfka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová.

Zákon myslí aj na voličov, ktorí nemôžu sami upraviť hlasovací lístok, či už pre zdravotné postihnutie, alebo preto, že nevedia čítať alebo písať. V takomto prípade, keď volič oznámi túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Za voliča to však nesmie robiť člen okrskovej volebnej komisie.

Okrem klasickej prenosnej schránky je možné požiadať o špeciálne hlasovanie, a to z dôvodu karantény alebo izolácie pre ochorenie COVID-19. Ak chce takýto volič hlasovať, musí o to požiadať najneskôr do piatka do 12.00 h. Nahlásiť sa treba telefonicky na číslo, ktoré mala zverejniť obec. Špeciálne voliť môžu aj ľudia v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá je v karanténe alebo izolácii.

Zdroj: TASR