Voľné miesta pre druhé kolo prijímacieho konania na stredné školy na školský rok 2023/2024

9360

Druhé kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest na stredných školách bude dňa 20. júna 2023. K dnešnému dňu je na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK voľných približne 521 miest, z toho 314 v maturitných študijných odboroch. Tieto čísla sa ale ešte stále menia.

Ďalšie voľné miesta môžu byť na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS, súkromných a cirkevných zriaďovateľov.

Druhé kolo prijímacieho konania