Všetko, čo ste chceli vedieť o koronavíruse v Pezinku

9423

Dostali sme od vás množstvo otázok týkajúcich sa zariadenia sociálnych služieb v Pezinku, kde bol u klientov aj zamestnancov potvrdený vírus COVID-19. Prinášame odpovede na najčastejšie sa opakujúce otázky.

Koľko je v súčasnosti pacientov infikovaných vírusom COVID-19?
V súčasnosti je s pozitívnym výsledkom testov potvrdených 51 klientov a 5 zamestnancov, teda spolu 56 ľudí.

Koľko ľudí bolo otestovaných?
K dnešnému dňu sú otestovaní všetci prijímatelia sociálnych služieb a všetci zamestnanci zariadenia okrem jednej zamestnankyne, ktorá bude testovaná dodatočne, pretože sa nemohla dostaviť na testy. Výsledky očakávame v priebehu stredy.

Aké opatrenia boli prijaté, aby sa predišlo šíreniu vírusu?
Prvú sériu opatrení prijal Bratislavský samosprávny kraj hneď na začiatku vypuknutia pandémie na Slovensku začiatkom marca. Týkalo sa to zákazu návštev, sprísnení hygienických predpisov i dodávku ochranných pomôcok. Od 6. marca platí zákaz návštev a ani nebolo možné vziať si príbuzného zo zariadenia do domáceho prostredia. Po potvrdení vírusu COVID-19 počas veľkonočných sviatkov prijalo zariadenie prísne karanténne opatrenia a od nedele je strážené políciou a armádou.

Je už známy pôvod nákazy?
Tým, že klienti od čias vypuknutia koronakrízy nechodia už niekoľko týždňov von a návštevy boli zakázané, najpravdepodobnejšia je alternatíva, že infekciu do zariadenia priniesol niektorý zo zamestnancov. V tejto chvíli však nevieme identifikovať, o koho išlo. Vieme ale s istotou povedať, že všetci zamestnanci s cestovateľskou anamnézou mali testy na prítomnosť COVID19 negatívne. Pravdepodobne teda pôjde o komunitný prenos.

Ako aktuálne funguje zariadenie?
Zariadenie je hermeticky uzavreté, strážia ho policajti aj armáda. V zariadení aj naďalej platia prísne hygienické opatrenia. Klienti aj zamestnanci majú priebežne meranú teplotu. Zariadenie bude v najbližších dňoch fungovať s 25 opatrovateľmi a ošetrovateľmi, ktorí sú v zariadení 24 hodín a prespávajú v izolačných izbách. Do nich ďalšie vybavenie takisto zabezpečuje Bratislavská župa. V zariadení aj naďalej funguje kuchyňa a výdaj stravy.

Dalo sa predísť nakazeniu toľkých ľudí?
Bratislavský samosprávny kraj od vzniku pandémie venoval mimoriadnu pozornosť preventívnym opatreniam vo všetkých svojich zariadeniach vrátane domovov sociálnych služieb a zariadení pre seniorov. Žiaľ, ani vedci v súčasnosti nevedia odpovedať na úplne všetky otázky ohľadom šírenia sa vírusu COVID-19. Situácia v zariadení sociálnych služieb v Pezinku poukazuje na to, že vírus nie je len imaginárny, ale skutočný problém a že môže infikovať ľudí aj v našom blízkom okolí. O to dôležitejšie je venovať maximálnu pozornosť preventívnym opatreniam.

Koľko ľudí sa celkovo nachádza v zariadení?
Podľa organizačnej štruktúry má zariadenie na Hrnčiarskej ulici v Pezinku celkovo 58 zamestnancov, aktuálne sa v zariadení nachádza 27 zamestnancov. Kapacita zariadenia je 100 klientov, prítomných v čase potvrdenia výskytu vírusu bolo 95.

Prijímalo zariadenie nových klientov? Mohla prísť nákaza od nich?
Nie. Od prijatia núdzového stavu pred pár týždňami zariadenie v Pezinku žiadnych nových klientov neprijímalo. Teda nákaza odtiaľto určite nemohla prísť,

Ako vnímate status premiéra Matoviča na sociálnej sieti s otázkou „Aký trest je podľa vás spravodlivý pre človeka, ktorý opatruje staručkých ľudí v domove sociálnych služieb a zatají, že bol napr. v Taliansku na dovolenke?“
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) nebude reagovať na status premiéra Igora Matoviča. Predseda BSK Juraj Droba s premiérom v pondelok podvečer telefonoval a facebookový status premiéra bol o tieto informácie rozšírený. Všetci zamestnanci s cestovateľskou anamnézou mali testy na prítomnosť COVID19 negatívne. Pravdepodobne teda išlo o komunitný prenos.

Môžu klienti vychádzať z izieb a stretávať sa na chodbách?
V DSSaZpS na Hrnčiarskej ulici v Pezinku prijímatelia sociálnej služby momentálne nemôžu vychádzať z izieb a v zariadení sú lekári, ktorí monitorujú stav. Taktiež nevychádzajú z izieb z dôvodu, že nie sú známe ešte všetky výsledky testovania. 

Môžu klienti vychádzať na dvor?
Klienti v Pezinku na dvor zariadenia môžu vychádzať zatiaľ len tí, ktorí majú test negatívny. Bolo im to doporučené lekármi, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú v zariadení. Mimo zariadenia sa prijímatelia sociálnej služby nedostanú, nakoľko je uzatvorené páskou a chránené políciou.

Ako je to s jedlom?
Strava je roznášaná klientom do izieb za prísnych hygienických podmienok. Spoločné aktivity ako napríklad skupinové aktivity a skupinové podujatia sú dočasne pozastavené.

Bude mať situácia v Pezinku vplyv na sprísnenie opatrení v Bratislavskom kraji?
Aktuálne sa pri poskytovaní sociálnych služieb  župné zariadenia sociálnych služieb riadia rozhodnutiami  a odporúčaniami Hlavného hygienika, regionálneho hygienika a odporúčaniami MPSVaR. Bratislavský samosprávny kraj však navrhuje, aby boli testovaní všetci klienti zariadení sociálnych služieb (na celom Slovensku), pretože ide o najrizikovejšie skupiny ľudí. O tomto opatrení však môže rozhodnúť len vláda, ktorá zároveň na to vyčlení dostatok prostriedkov a testov.

Viete už o trestnom oznámení, ktoré podal pán primátor Pezinka Igor Hianik?
Bratislavský samosprávny kraj berie doručenú sťažnosť vážne. Upozorňujeme ale, že vynášať akékoľvek závery je v tejto chvíli predčasné a je potrebné počkať na výsledky prešetrenia celého prípadu. Ak sa preukáže zlyhanie ktoréhokoľvek zo zamestnancov, župa bezodkladne vyvodí zodpovednosť. V tejto chvíli je ale pre BSK úplnou prioritou ochrana zdravia klientov a zamestnancov.