Všetky župné školy sa prezentovali na jednom mieste

2033

Aké odbory škola ponúka, akých má študentov, v čom sa môžu angažovať, sú školy zapojené v medzinárodnom projekte, uplatním sa na trhu práce? To je len malá časť otázok, ktoré počas Župného dňa mohli klásť žiaci, rodičia, pedagógovia ako aj široká verejnosť študentom a pedagógom župných stredných škôl. Prezentovali sa na tradičnom podujatí Deň župných škôl v Avione 2019, ktorý organizuje Bratislavský samosprávny kraj po deviaty raz. Prvýkrát v histórii podujatia sa na jednom mieste zišlo všetkých 54 stredných škôl a gymnázií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

„Som presvedčený, že táto akcia prispieva k tomu, aby si mladí ľudia vyberali pre svoju budúcnosť to najlepšie. Pre župu je to zároveň spätná väzba, ako ľudia reagujú na školy v pôsobnosti kraja. Ak sa žiaci budú zaujímať o to, aký bude ich budúci profil, ďaleko ľahšie si nájdu prácu. Je dôležité, aby sa mladí ľudia vedeli po škole nielen zamestnať, ale aby ich budúca profesia aj bavila. Výberu treba preto venovať dostatočnú pozornosť,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Prezentačné podujatie Deň župných škôl v Avione 2019 sa začalo o 9:00 hodine v nákupno-zábavnom centre Avion v Bratislave a potrvalo až do 18:00 hodiny. Cieľom je propagácia stredného školstva, najmä odborného vzdelávania v bratislavskom regióne a spoznanie ich pestrej ponuky. Žiaci základných škôl, a to nielen deviatych ročníkov, ako aj ich rodičia, mali možnosť vidieť, aké stredné školy ponúka bratislavská župa, ale najmä porozprávať sa priamo s pedagógmi i študentmi týchto škôl o možnostiach štúdia a vidieť ukážky ich zručností.

Okrem informačných stánkov jednotlivých škôl bol počas dňa na pódiu pripravený aj sprievodný program, o ktorí sa postarali samotní študenti prezentujúcich sa škôl. Súčasťou boli aj hudobné, tanečné a spevácke vystúpenia, prezentácia viazania kytíc, dekantácie vína ako aj kynologická ukážka a sebaobrana či prezentácia športovej prípravy.

Ponuka župných škôl sa však opäť predstaví aj v mestách mimo hlavného mesta s názvom Župná škola pre teba. Prezentačné podujatie po druhý raz zavíta do Pezinka, Senca a Malaciek. V Pezinku sa v Dome kultúry odprezentujú školy v utorok 8.10. od 9:00 do 17:00 hodiny. Mesto Senec navštívia zase vo štvrtok 10.10., kedy sa so župnou ponukou môžu záujemcovia prísť zoznámiť od 9:00 do 17:00 hodiny do Strednej odbornej školy automobilovej a podnikania na Kysuckej 14. Podujatie Župné školy pre teba ukončí svoje putovanie po regióne v Malackách 16.10. v Športovej hale Malina, kde budú školy, študenti a pedagógovia k dispozícii od 9:00 do 17:00 hodiny.

Brožúra Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba! je k dispozícii na: https://strednapremna.sk/wp-content/uploads/2019/06/A5_SPM.pdf

Prílohy: Program_župné_školy