Vstup do vojenských lesov je opäť povolený

2003

Ministerstvo obrany SR, Odbor riadenia špecializovanej štátnej správy ku dňu 7. augusta 2021 odvoláva zákaz využívania lesov verejnosťou, ktorý bol vyhlásený od 25. júna 2021 z dôvodu ochrany pred požiarmi na lesných pozemkoch Vojenských lesov a majetkov SR, š.p. vo vojenských obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, nakoľko pominuli pretrvávajúce vysoké teploty a suché počasie.

Zdroj: malacky.sk