Vyčistime spolu náš kraj. Už túto sobotu na Deň Zeme

2787
Vyčistime spolu náš kraj. Už túto sobotu na Deň Zeme
Vyčistime spolu náš kraj. Už túto sobotu na Deň Zeme

Už v sobotu 22. apríla 2023 spoločne oslávime Deň Zeme. V tento deň sa môžu obyvatelia Bratislavského kraja zapojiť do série aktivít. Dobrovoľníkov čaká tradičné jarné čistenie v obciach, okolia vodných tokoch a prírody v povodí Dunaja, Malého Dunaja a rieky Moravy.

„Bratislavský kraj disponuje veľkým prírodným bohatstvom vo forme zásob kvalitnej pitnej vody, ako aj vzácnymi lužnými či karpatskými lesmi a množstvom chránených území. Toto bohatstvo je však v ohrození. Vysoká koncentrácia hospodárskej činnosti a dopravy v regióne negatívne ovplyvňuje životné prostredie a kvalitu života obyvateľov. Nadmerná hlučnosť a prašnosť zhoršujú zdravie obyvateľov. Veľkým rizikom sú tiež environmentálne záťaže a nedobudovaná kanalizačná infraštruktúra, ktoré poškodzujú povrchové a podzemné vody. Nehovoriac o tom, že čelíme zmene klímy ako sú rastúce vlny horúčav, sucho, prívalové dažde a povodne. Vážme si prírodu a chráňme ju,“ vyzval pri príležitosti Dňa Zeme predseda BSK Juraj Droba.

Prioritou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je ochrana zdravia obyvateľov, životného prostredia a prírodných zdrojov, ako aj zmierňovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy a zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov. V tomto volebnom období sa preto chce župa zamerať na uplatňovanie opatrení na zmierňovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Akcelerovať by mali aj projekty zvýšenia energetickej efektívnosti verejných budov v kombinácií s adaptačnými opatreniami. Kraj bude pokračovať v budovaní siete envirovzdelávacich centier. Dôležitou prioritou bude budovanie, rozširovanie a modernizácia kanalizačnej siete. Župa bude tiež vyvíjať tlak smerom na štát, aby pristúpil k systematickému monitorovaniu a odstraňovaniu environmentálnych záťaží na území kraja.

V rámci Dňa Zeme sa budú na území Bratislavského kraja konať viaceré podujatia zamerané na ochranu životného prostredia a čistenie obcí ako aj okolia vodných tokov. Zapojiť sa môže naozaj každý. Chýbať nebudú ani enviro programy či workshopy venované vode a vzťahu k prírode na materských, základných a stredných školách v obciach pozdĺž Dunaja, Malého Dunaja a rieky Moravy. Súčasťou podujatí v kraji budú plavby na kanoe, ochutnávka lokálnych produktov, ako aj ukážky dravcov či prezentácia ochrany vtáctva.

V sobotu 22. apríla 2023 sa uskutoční opäť podujatie Čistíme náš kraj, ktorého cieľom je spoločnými silami vyzbierať  voľne pohodený odpad v prírode a popri vodných tokoch. Tento rok sa do akcie zapojilo 24 obcí a ďalších viac ako 20 rôznych inštitúcií a organizácií Bratislavského kraja. Zapojiť sa môžu školy, zariadenia sociálnych služieb, mestá, obce alebo mestské časti. Vrecia na triedený odpad na túto akciu zabezpečuje Bratislavský samosprávny kraj.

Vyvrcholením série environmentálnych aktivít bude v nedeľu 23. 4. 2023 v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa,  kde je pripravený zaujímavý kultúrny program.

Podujatia

Malý Dunaj / sobota 15. 4.

 • Čistenie prírody, úsek Bernolákovo – Nová Dedinka

Malý Dunaj – Táborisko / Nová Dedinka / nedeľa 16. 4. / 9:00 – 16:00

 • Deň otvorených dverí – krátke plavby na kanoe (bezplatne)
 • Výstava automobilov veteránov a občerstvenie

Malý Dunaj – Senec / 19. 4. / 9:00 – 16:00

 • Podujatie Deň Zeme Senec – 2.ročník
 • Enviro program pre deti – divadlo Žihadlo

Morava / Lodenica Splav Moravy / 22. 4. / 10:00-16:00

 • Čistenie brehov rieky Moravy z brehu aj z lodí
 • Ochutnávka lokálnych produktov v areáli lodenice a zapožičanie lodí pre zapojených dobrovoľníkov zdarma

Dunaj – Karloveská zátoka / 22. 4. / 8:00 – 16:00

 • Upratovanie bratislavských brehov – lokality: Lido a Karloveské rameno, organizátor ABVK
 • Požičiavanie kanoe a kajakov zdarma
 • Krátke splavovania Dunaja z Devina za 5,- Eur, potrebná registrácia vopred www.vodackecentrum.sk a občerstvenie

Dunaj – Čunovo / 22. 4. / 10:00 – 12:30

 • Čistenie brehov Hrušovskej zdrže od Modrej Čajky po Danubianu, organizuje Yachter Club
 • Občerstvenie pre pomocníkov – kofola a guláš

Malý Dunaj – Malinovo, lúka Žilíp / 22. 4. / 9:00 – 16:00

 • Čistenie okolia Malého Dunaja a guláš na záver
 • Ukážky dravcov a prezentácia ochrany vtáctva

Malý Dunaj – Zálesie, Lodenica / 22. 4. / 9:00 – 16:00

 • Čistenie prírody a na záver občerstvenie
 • Krátke plavby na kanoe (bezplatne)
 • ZáBAVka – výchovné divadlo a workshop pre deti

Malý Dunaj – Most pri Bratislave / 22. 4. / 9:00 – 16:00

 • Čistenie v obci
 • Kultúrny program pre deti – divadlo MaKiLe

Oddychujeme v prírode

Malý Dunaj – Vrakuňa / 23. 4. / 14:00-18:00 hod.
(lúka pri kruhovom objazde)

 • 13:30 S choduliarmi v parku – zábavné stretnutie detí s choduliarmi
 • 14:00 Otvorenie podujatia moderátorokou Silviou Krpelanovou
 • 14:10 Bubnová show Campana Batucada – rybia show
 • 14:30 Divadlo ZáBAVka – BUWKO & SNIWKO: Zachraňujú krajinu Perinu
 • 15:15 Divadlo ZáBAVka – Enviroworkshop pre deti
 • 15:30 Predstavenie enviro partnerov – 1.skupina
 • 15:45 Príhovory predsedu Bratislavského samosprávneho kraja,
 • starostu obce Vrakuňa a pozvaných hostí
 • 15:55 Predstavenie enviro partnerov – 2.skupina
 • 16:05 Robo Opatovský a Roman Mečiar – hudobné vystúpenie
 • 16:30 Prečo je voda klimatická výzva? – diskusia Marta Fandlová, environmentálna aktivistka, Michal Sabo, vicežupan BSK pre životné prostredie
 • 17:00 Robo Opatovský a Roman Mečiar – hudobné vystúpenie
 • 17:30 Predstavenie enviro partnerov – 3.skupina
 • 17:40 Bubnová show Campana Batucada – rybia show
 • 18:00 Poďakovanie účastníkom a záver podujatia

Aktivity

Člnkovanie na Malom Dunaji (zdarma) • Edukačné a zábavné enviro programy: Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Natur-pack Recyklohry, Circular Shield – odpadový kruh, BVS – Modrá škola, BVS – osvieženie z pitnej cisterny • Včelárstvo Dedinský • Ochrana dravcov na Slovensku • FUTURA detský technologický park ADVENTURE BOX • Knižnica Vrakuňa • Maľovanie na tvár pre deti • Kultúrny program – Robo Opatovský, Bubnová show Campana Batucada • Občerstvenie: Lokše Šimko, Trdelníky Balázsová, Pán Králiček, Teutat Burger, Víno miluron

Voda nás baví

Mnohí, ktorí prepadli vášni splavovania už majú vlastný čln, alebo vedia u koho si ho požičajú. Začiatočníkom ale aj príležitostným objavovateľom tejto podmanivej záľuby ponúkame tipy, na koho sa pri plánovaní svojho splavu môžu s dôverou obrátiť:

 1. www.splavmoravy.sk
 2. Lodenica UK, www.vodackecentrum.sk
 3. Klub vodných športov Karlova Ves, www.lodenicakvs.sk
 4. OZ Otvorená lodenica, www.spoznajdunaj.sk
 5. Teamspirit s.r.o., www.teamspirit.sk
 6. SMT GROUP s.r.o., www.splavuj.sk
 7. Eurorafting s.r.o., www.splavdunaja.sk
 8. AMAVET klub 946, www.lodenicazalesie.sk
 9. OZ Klub Malý Dunaj, www.splavma.sk
 10. Canoe Trips, www.canoetrips.sk
 11. Juraj Bartovič, www.splavovanie.com
 12. Yachter Club, www.yachter-cajka.sk