Výnimočné divadelné predstavenie, plné romantiky a mágie v kaštieli

633
Počas prvej augustovej soboty odhalí kaštieľ Budmerice ďalší kúsok slovenských dejín
Počas prvej augustovej soboty odhalí kaštieľ Budmerice ďalší kúsok slovenských dejín

Tajomný náhrdelník: Romantika, mágia čarodejníc, plánovaná potupa kráľovnej, intrigy a nástrahy prefíkaného kardinála, dramatické zvraty, ale hlavne osudové perly kráľovninho náhrdelníka. Toto všetko je možné zažiť v Budmerickom kaštieli 5. augusta 2023 počas scénického podujatia Tajomný náhrdelník.

Počas prvej augustovej soboty odhalí kaštieľ Budmerice ďalší kúsok slovenských dejín. Tentokrát hrané prehliadky so scénkami návštevníkom vyrozprávajú príbeh plánovanej zrady Beatrix Luxemburskej, manželky uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou.

Prostredníctvom divadelného stvárnenia dramatických pasáží sa návštevník osobne stretne so samotnou kráľovnou Beatrix, zákerným kardinálom a jeho intrigami, s menej urodzenými obyvateľmi kráľovského dvora, ale aj s postavami čiernej mágie.

Kráľovná v nestráženej chvíli odhalí svoje tajomstvo dobrosrdečnej, ale príliš zhovorčivej a nie veľmi múdrej komornej. Práve tá nechtiac záhadu kráľovninho perlového náhrdelníka vyzradí počas spovede kardinálovi. Ten sa „klebety“ okamžite chopí a snaží sa ju využiť vo svoj prospech. Vymyslí plán na verejnú potupu a skompromitovanie Beatrix Luxemburskej. Aby kardinál získal dôkaz o kráľovninej nevere, tak svoje sily spojí so svetom mágie a kúziel. Na dokonanie kardinálovho plánu čarodejnica Aurora a jej učenkyňa Oxana ukuchtia čarovný nápoj.

Bude mať zázračný nápoj správne účinky? Vypláva nakoniec ukrývané tajomstvoz kráľovninej komnaty na povrch alebo sa ho predsa podarí utajiť? Akú úlohu v tomto príbehu zohrajú perly z kráľovninho náhrdelníka? Odpovede na tieto otázky je možné získať v Budmerickom kaštieli 5. augusta 2023 o 19.00 a 21.00 hod. prostredníctvom hraných prehliadok so scénkami. Návrat do minulosti sprostredkujú členovia Divadelnej skupiny teatro ORLUS.

Divadelné predstavenie - Tajomný náhrdelník
Divadelné predstavenie – Tajomný náhrdelník

Kaštieľ Budmerice

Severozápadne od obce Budmerice v Lindavskom lese na mieste bývalého majera a pasienkov postavil v rokoch 1888 – 1889 gróf Ján Pálffy so svojou 16- ročnou manželkou Alžbetou kaštieľ Budmerice. Nakoľko majiteľ bol veľký milovník poľovačiek, pôvodne táto stavba slúžila ako poľovnícky kaštieľ. Autorom projektu bol známy viedenský architekt Franz von Neumann. Táto kultúrno-historická dominanta Budmeríc bola postavená v kombinácii viacerých slohov vychádzajúcich z renesančných vzorov zámkov na Loira vo Francúzsku s množstvom menších vežičiek a štítových vikierov.

Hoci zvonka architektúra kaštieľa nadväzuje na staré umelecké slohy, interiér kaštieľa je riešený v duchu najmodernejších kritérií bývania na sklonku 19. storočia. Nachádzalo sa tu centrálne vykurovanie i výťah na jedlo, niekoľko schodísk. Vnútorné zariadenie je z konca 18. storočia a z 1. polovice 19. storočia. V roku 1934 po smrti Jána Pálffyho sa stal dedičom kaštieľa jeho jediný syn Pavol, ktorý kaštieľ premenil na akési centrum spoločenského života. V kaštieli často organizoval spoločenské stretnutia a poľovačky. A v roku 1945, po emigrácii posledného majiteľa, sa Budmerický kaštieľ stal majetkom štátu.

V rokoch 1946 a 1986 bol kaštieľ upravovaný a slúžil až do roku 2011 ako Dom slovenských spisovateľov za účelom rekreácie a na tvorivú činnosť slovenských umelcov. Stalo sa tak zásluhou rodáka z Budmeríc – básnika a novinára Rudolfa Fábryho a Laca Novomeského. V súčasnosti je v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR ako jeho účelové zariadenie, prevádzku expozície, jej ideovú i odbornú prípravu zabezpečuje sociálny podnik Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p. v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Múzeum Červený Kameň. Je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.

Zdroj: senkvice.eu