Výstava fotografií na Hviezdoslavovom námestí: Mestá bez nás

2012

Celý mesiac, od 13. mája do 10. júna sa budete môcť po Hviezdoslavovom námestí prechádzať okolo vonkajšej výstavy veľkoformátových dokumentárnych fotografií. Výber z prác renomovaných fotografov Karla Cudlína a Petra Korčeka z posledných týždňov, nazvaný MESTÁ BEZ NÁS, pripravilo České centrum spoločne s radnicou Starého Mesta a českou ambasádou.

Panely s fotografiami budú umiestnené medzi stromami oproti budove českej ambasády. Čiernobiele fotky českého fotografa Karla Cudlína zachytávajú pražské námestia a zákutia, farebné snímky slovenského autora Petra Korčeka zasa ulice vyľudnenej Bratislavy.

„Výstavu sme spoločne s fotografmi pripravovali v čase, kedy bolo centrum Bratislavy úplne prázdne. Fotografie už inštalujeme v dňoch, kedy sa obyvatelia Bratislavy na Hviezdoslavovo námestie vracajú. Cesty medzi Bratislavou a Prahou dočasne možné nie sú, ale o to väčší význam má symbolické prepojenie oboch metropol prostredníctvom objektívov renomovaných fotografov,“ hovorí Vilma Anýžová, riaditeľka Českého centra Bratislava.

„Oslovila ma myšlienka česko-slovenskej výstavy fotografií Prahy a Bratislavy v týchto neľahkých časoch pandémie. Oba naše národy prepojené spoločnou minulosťou sú dnes rovnako zasiahnuté touto novou situáciou. Vnímam ako dôležité vzájomne túto situáciu zdieľať a uvedomiť si, že napriek nemožnosti slobodne prekračovať hranice, sme si stále oporou,“ dodáva veľvyslanec Českej republiky na Slovensku Tomáš Tuhý.

Informácie o vystavujúcich fotografoch:

Karel Cudlín, narodený 1960, je český fotograf a pedagóg. Vyštudoval na FAMU v Prahe. Do povedomia verejnosti sa dostal ako jeden z osobných fotografov prezidenta Václava Havla. V svojich cykloch dokumentoval odsun sovietskych vojsk, Ukrajinu, Rómov, alebo povstanie vo Valdickej väznici. Venuje sa utečeneckej téme aj politickým konfliktom v Izraeli. Získal množstvo ocenení vo fotografickej súťaži Czech Press Photo. Pravidelne vystavuje a jeho fotografie sú v galerijných zbierkach po celom svete.

Peter Korček, narodený 1980, sa vo svojej voľnej tvorbe venuje najmä dokumentárnej fotografii. Zameriava sa prevažne na skúmanie vzťahov mestského človeka a prostredia, ktoré ho obklopuje a ktoré svojou činnosťou aj formuje. Ťažiskom tvorby je neustále meniaca sa krajina mesta, ktorá je v pozitívnom aj negatívnom zmysle zasiahnutá rozsiahlymi a intenzívnymi urbanistickými aktivitami človeka. Profesijne pôsobil vyše dvanásť rokov ako fotoreportér v rôznych slovenských redakciách. Venuje sa aj fotografovaniu pre komerčných klientov a charitatívne organizácie.