Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Ivanka pri Dunaji

763

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Ivanka pri Dunaji.

Zrealizovala sa rekonštrukcia chodníka na Farnianskej ulici, opravy chodníkov na Matičnej ulici a Nádražnej ulici.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Senec

Obec: Ivanka pri Dunaji

Celkové výdavky projektu: 56 000 €