Výstavba električkovej trate v Petržalke začala. Mesto začína s odstraňovaním zelene a náletových drevín

992

Mesto Bratislava spustilo výstavbu predĺženia električkovej trate v mestskej časti Petržalka až po Janíkov dvor. Primátor hlavného mesta Matúš Vallo v pondelok potvrdil, že vo štvrtok 18. 11. odovzdali skupine dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka stavenisko. V zmluve za 74,58 milióna eur bez DPH je na zrealizovanie celej stavby určených 27 mesiacov. Primátor verí, že električka bude novou traťou jazdiť do konca roka 2023.

Na čo sa môžete tešiť?

  • dlhšiu električkovú trať naprieč Petržalkou
  • 7 úplne nových zastávok
  • rekonštrukciu 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu
  • 9 moderných križovatiek riadených dopravnou signalizáciou
  • vybudovanie 4 úplne nových mostných objektov pre chodcov a cyklistov
  • 6 kilometrov novej cyklotrasy pozdĺž celej trate

Pozor na dočasné obmedzenia

„Práce budú realizované súčasne na viacerých stavebných objektoch pozdĺž novej trate. Vzhľadom na to, že nová trať bude križovať viaceré cestné komunikácie, ktoré bude nutné upraviť alebo prestavať, nevyhnutne vzniknú aj dočasné dopravné obmedzenia,“ upozornilo hlavné mesto.

Jedna z prvých aktivít, ktoré sa majú začať už tento týždeň, je odstraňovanie stromov a náletových drevín z priestoru trasy novej trate a súvisiacich inžinierskych sietí. „Tieto dreviny budú nahradené výrazne väčším množstvom nových stromov a zelene,“ deklaruje bratislavský magistrát. Kostru vegetačných úprav bude tvoriť 1 512 nových vzrastlých stromov vysadených v stromoradiach, ktoré budú lemovať električkovú trať a cyklistické či pešie chodníky, ale aj v skupinových výsadbách vo vybraných lokalitách. „V okolí novej trate pribudne tiež 9 925 metrov štvorcových kríkov, 2 637 metrov štvorcových trvaliek, 9 114 metrov štvorcových lúčnych porastov, 180 228 metrov štvorcových trávnikov a v priestore koľajísk vysadíme 22 755 metrov štvorcových rozchodníka,“ dodáva mesto.

6 kilometrov cyklotrasy

Projekt okrem novej električkovej trate a siedmich zastávok zahŕňa aj rekonštrukciu 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybudovanie štyroch mostných objektov, deviatich križovatiek, ale aj šesť kilometrov novej segregovanej cyklotrasy pozdĺž trate. „Nový združený most pre cestnú aj električkovú dopravu vznikne na Rusovskej ceste, most pre električkovú dopravu ponad Chorvátske rameno, most pre cestnú dopravu na Kutlíkovej ulici a lávka pre peších a cyklistov ponad Chorvátske rameno,“ informuje magistrát.

Pozrite si video kadiaľ bude viesť nová električková trať

Zdroj: TASR, Bratislava-hlavné mesto SR