Výstavba jaslí v Malackách sa blíži do finále

1916

Stavebné práce na Bernolákovej v Malackách sa blíži do finále. 28. júla 2020 sa začala výstavba v areáli materskej školy. Prestavbou starého hospodárskeho pavilónu vzniknú jasle a súbežne s tým sa zmodernizujú aj kuchyňa a práčovňa. Ide o poslednú časť areálu materskej školy na Bernolákovej, ktorá ešte neprešla opravou.

Projekt sa v prevažnej miere financuje zo zdrojov Európskej únie, odkiaľ mesto dostalo sumu 584 tisíc €. Povinné spolufinancovanie mesta predstavuje približne 31 tisíc €. Vďaka tomu bude mať mesto po 5- mesačnej výstavbe rozšírené kapacity svojich predškolských zariadení, pretože jasličky poskytnú priestor pre 20 detí. 

Budova bude jednopodlažná s bezbariérovým prístupom. Bude obsahovať dve denné miestnosti, šatňu, sociálne zariadenie, jedáleň, práčovňu, sušiareň, miestnosť pre čistú bielizeň, kuchyňu a zázemie (technické a kancelárske priestory). Uvažuje sa, že pavilón jaslí by mal zelenú strechu. Výsledné rozhodnutie bude závisieť od posudku statika. 

Zdroj: malacky.sk