Výstavba jedného zo symbolov Bratislavy trvala tri roky

638
Zdroj: BSK

Most SNP je neprehliadnuteľnou dominantou nielen Petržalky, ale aj celej Bratislavy. Jeho výstavba trvala od roku 1969, pričom v auguste roku 1972, na 28. výročie Slovenského národného povstania, sa podľa kroniky mestskej časti Petržalka na slávnostné spustenie do prevádzky prišli pozrieť tisícky ľudí.

Most sa vyznačuje viacerými zaujímavosťami. Je to jediný most v Bratislave, ktorý nemá žiadny pilier v prúde rieky Dunaj, a teda disponuje najväčším hlavným rozpätím. V roku 2001 bol vyhlásený za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby. Most patrí do asociácie World Federation of Great Towers, pričom je to 28. a najnižšia stavba tejto asociácie.

Medzi zvláštnosti patrí aj reštaurácia na hlavici pylónu vo výške 85 metrov s názvom UFO watch.taste.groove., ktorá je spojená s vyhliadkovou plošinou, z ktorej je za dobrého počasia výhľad až do vzdialenosti 100 km.

Pozrite sa na budúcu podobu priestoru pod Mostom SNP

Zdroj: Petržalka