Výzva pre ZSS: Venujte seniorom úsmev cez telefón

801

Sociálny kontakt je pre každého z nás, obzvlášť pre seniorov, jedným z kľúčov k duševnej rovnováhe a celkovej pohode. Koronakríza mnohé kontakty obmedzila, no a preto teraz prichádza Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR s ďalšou pomocou pre seniorov v Zariadeniach sociálnych služieb.

Koordinátorkou nového projektu „Hodina pre seniora“ je herečka Oľga Belešová. Sama aktívne pomáha a vďaka tomu spoznala Juraja Kubánku, slávneho choreografa a tanečníka, ktorý bol aj pri zrode Lúčnice.

A ako projekt funguje?

Vybraní dobrovoľníci v spolupráci s pani Belešovou dostanú náhodne zvolený kontakt na zaregistrovaných seniorov zo Zariadení sociálnych služieb. Dobrovoľníci im venujú svoj čas nadviazaním komunikácie cez telefón. Mladí, vďaka projektu, získajú spojenie na predchádzajúcu generáciu, vypočujú si ich pohľad na svet. A seniori sa nielen porozprávajú, ale získajú nové kontakty a najmä odovzdajú ďalej svoje životné skúsenosti. Medzigeneračná pamäť celého Slovenska bude obohatená a ostane zachovaná. Aj takúto pridanú hodnotu má náš nový projekt.

DÔLEŽITÉ: Zariadenia, ktorých seniori by sa potešili tejto novej pomoci, sa môžu prihlásiť na stránke https://bit.ly/3eGVnaF.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR