Vzdelávanie ako priorita župy: Študijná pracovná cesta do Fínska

1200

Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja spolu s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti župy uskutočnili v októbri 2022 v spolupráci s partnermi z regiónu Helsinki-Uusimaa študijnú pracovnú cestu vo Fínsku. Cieľom návštevy bola výmena znalostí v oblasti zriaďovania stredoškolských kampusov s dôrazom na oblasť športovej prípravy a zdravotnej starostlivosti. Fínsky vzdelávací systém, ktorý je založený na kvalite, efektívnosti, rovnosti a spravodlivosti, je už dlhodobo považovaný za jeden z najlepších vzdelávacích systémov na svete a je tak príkladom pre mnohé krajiny, vrátane Slovenska.

Členovia delegácie mali možnosť bližšie spoznať fínsky vzdelávací systém a navštíviť niekoľko školských kampusov:

  • Metropolia je najväčšia škola aplikovaných vied vo Fínsku. Jej kampus Myllypuro predstavuje areál výučby študentov v oblasti medicíny a sociálnych služieb, ktorý v súčasnosti navštevuje približne 6000 študentov.
  • Urhea – Mäkelänrinteen lukio, je jednou z 13 športových škôl vo Fínsku. Škola ponúka svojim študentom možnosť spojiť stredoškolské štúdium s profesionálnym venovaním sa športu. Úlohou školy je trénovať a vzdelávať vrcholových športovcov. Škola taktiež úzko spolupracuje s Fínskym olympijským výborom.
  • Školský kampus Omnia Kirkkotie sa zameriava na odborné vzdelávanie a prípravu ako aj na celoživotné vzdelávanie v oblasti poskytovania služieb. Dôraz návštevy bol kladený na výučbu v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

Zástupcovia BSK navštívili aj Zastupiteľský úrad SR v Helsinkách. S pani veľvyslankyňou Slavomírou Mašúrovou diskutovali o špecifikách fínskeho vzdelávacieho systému a o možnostiach spolupráce slovenských a fínskych inštitúcií. So šéfom regiónu Helsinki-Uusimaa Ossim Savolainenom taktiež rokovali o možnostiach ďalšej bilaterálnej spolupráce. Zámerom BSK je v novom programovom období 2021-2027 zriadiť stredoškolské kampusy, ktoré budú predstavovať integrované špecializované vzdelávacie centrá, vybudované na základe princípov „SMART škôl“ pripravujúce absolventov pre potreby a požiadavky 21. storočia. Kampusy budú založené na prepájaní jednotlivých stupňov vzdelávania, ale aj na partnerstvách so zamestnávateľmi a akademickým sektorom. V tejto oblasti preto zbiera skúsenosti od najúspešnejších regiónov EÚ.

Zastúpenie BSK pri EÚ na FB https://www.facebook.com/BratislavaRegionBrusselsOffice

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: TU