Úvod Regionálny rozvoj Projekty Zrealizované projekty Smart región BSK Workshop zameraný na výmenu skúseností v oblasti školstva vo Fínsku

Workshop zameraný na výmenu skúseností v oblasti školstva vo Fínsku

Workshop zameraný na výmenu skúseností v oblasti školstva vo Fínsku

Základné informácie:

Fínske školstvo bolo výrazne zreformované, upravená bola základná štruktúra školských osnov na celoštátnej úrovni, pričom jednotlivé územné samosprávy dostali kompetencie stanoviť vlastné školské osnovy, vybrať učebnice a zvoliť vhodné učebné prostriedky. Vďaka tejto reforme vzdelávacieho systému dosahujú fínski študenti v posledných meraniach PISA testov pravidelne veľmi dobré výsledky a v rámci krajín OECD sa pravidelne umiestňujú na popredných priečkach. Práve to robí fínsky vzdelávací systém zaujímavým a inšpiratívnym pre ďalšie krajiny.  

V súlade s výkonom kompetencií na úseku stredných škôl a rozvoji v predmetnej oblasti má Úrad BSK za cieľ zvyšovať kvalitu výkonu stredných škôl. Z tohto dôvodu bude v rámci aktivity realizovaný workshop vo Fínsku pre 8 zamestnancov Úradu BSK. Pobyt je plánovaný na 4 dni (3 noci).  

Cieľom aktivity je oboznámiť sa so školským systémom v danej krajine, spôsobom určovania výkonov, financovania škôl, hodnotenia a motivovania riaditeľov a zamestnancov škôl, porovnať spôsob prepájania teórie s praxou, využívanie IKT vo vyučovaní a v komunikácii so študentami a rodičmi za účelom skvalitňovania vyučovacieho procesu a zavádzania SMART prvkov vo vzdelávaní, fungovaní a riadení stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v súlade s princípmi otvorenej školy.

Prezentácie fínskych SOŠ:

  • Metropolia
  • Urhea and Mäkelänrinteen lukio (1,2)
  • Omnia (1,2)

Prezentácie SOŠ BSK:

 

Prečítajte si viac

Vzdelávanie ako priorita župy: Študijná pracovná cesta do Fínska

0
Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja spolu s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti župy uskutočnili v októbri 2022 v spolupráci s partnermi z regiónu Helsinki-Uusimaa študijnú...