Wifi4EU – Realizácia pokrytia verejných priestorov bezplatným Wifi signálom v meste Modra

830

Mesto v roku 2021 zrealizovalo projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Wifi4EU – Realizácia pokrytia verejných priestorov bezplatným Wifi signálom.

Projekt bol financovaný z externých zdrojov.

Okres: Pezinok

Obec: Modra

Celkové výdavky projektu: 15 000 €