XXX. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 17. decembra 2021

1822