Z histórie Divadla Astorka Korzo´90: Pripomíname si 54. výročie Divadla na korze

2807

21. december je dôležitý pamätný deň  pre Divadlo ASTORKA Korzo´ 90. Pred 54 rokmi sa práve 21. 12. 1968 v čase búrlivých politických udalostí v Československu začala v pivnici na Sedlárskej ulici v Bratislave činnosť činoherného súboru Divadla na korze premiérou divadelnej inscenácie hry Samuela Becketta Čakanie na Godota v réžii Vladimíra Strniska. Scénický a kostýmový návrhár spracoval Milan Čorba. Divadelná činnosť súboru zažiarila ako kométa na divadelnom nebi, trvala tri roky aj keď priniesla celkom len osem nových titulov. Ich výber však vzbudzoval na tú dobu nevídanú pozornosť, uvádzali hry od Samuela Becketta po Čechova, od modernej absurdnej drámy po ruskú klasiku. Súpis premiér Divadla na korze je prekvapivo krátky. V sezóne 68/69 malo premiéru Beckettovo Čakanie na Godota, Mrožekove tri krátke dielka Strip-tease, Karol a Stroskotanci a Gogoľova Ženba. V nasledujúcej sezóne divadlo odpremiérovalo hru Arthura Kopita Ach, ocko, chudák ocko, mama ťa zavesila do skrine a ja som z toho strašne smutný a Čechovove jednoaktovky Jubileum a Svadba. Poslednú, tretiu, sezónu súbor naštudoval hru Alexeja Arbuzova Môj úbohý Marat, hru Georga Büchnera Woyzeck a Ostrovského Les.

Šesťdesiate roky znamenali pre slovenské a české divadlo to isté ako pre iné oblasti umenia. Uvoľnenie, ktoré pomaly prichádzalo už od začiatku desaťročia, vyvrcholilo v osudnom roku 1968 a pretrvalo do roku 1969, keď sa nad spoločnosťou a umením začali sťahovať mraky. Pre divadlo to znamenalo jednu vec: svoje miesto na slnku si nachádzali dovtedy tabuizované témy, tituly, autori a tiež nové divadelné formy.

Divadlo ASTORKA Korzo ´90 v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sa od svojho vzniku hlási k tradícii Divadla Na korze, administratívne zrušeného v čase normalizácie. V tom čase pod názvom Divadlo Korzo´90 a od roku 1993 Divadlo ASTORKA Korzo´90 je preto neodmysliteľné späté nielen s ideou Divadla na korze, ale i účinkovaním bývalých členov. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť si hercov a ďalších ľudí, spojených s Divadlom na korze, ktorí sa neskôr stali ikonami slovenského divadelníctva herci ako Stano Dančiak, Peter Debnár, Zita Furková, Ľubo Gregor, Martin Huba, Milan Kňažko, Zuzana Kocúriková, Zora Kolínska, Juraj Kukura, Marián Labuda, Milan Lasica, Pavol Mikulík, Július Satinský či Magda Vášáryová, režiséri Peter Mikulík, Miloš Pietor, Ján Roháč, dramaturgovia Tomáš Janovic, Martin Porubjak, Vladimír Strnisko, kostýmový výtvarník Milan Čorba a riaditeľ Kornel Földvári.