Z karloveských ulíc zmizlo ďalších 25 bilbordov

404
Foto: ilustračné
Foto: ilustračné

V Karlovej Vsi zmizlo ďalších 25 bilbordov. Na vlastné náklady ich odstránila súkromná spoločnosť, ktorá ich vlastnila. Stalo sa tak potom, ako karloveský stavebný úrad začal voči spoločnosti konanie o správnych deliktoch a vyzval ju na odstránenie reklamných stavieb. Tie boli umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta bez toho, aby s ním mala uzatvorenú zmluvu o prenájme pozemkov na tento účel.

Karloveský stavebný úrad vyzval vlastníka reklamných stavieb na dodatočné preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k týmto pozemkom. Ten to však v stanovenej lehote neurobil a radšej bilbordy odstránil.

Zdroj: Karlova Ves