Z Vajnor zmizol ďalší vrak

818

Minulý rok v lete vyhlásil starosta mestskej časti Vajnory Michal Vlček „vojnu vrakom“. Za ten čas zmizlo z vajnorských ulíc 7 vrakov, ktoré zaberali parkovacie miesto a predstavovali reálnu hrozbu pre životné prostredie. Podobne tomu bolo aj v prípade renaultu. Majiteľ auto neodstránil aj napriek výzve, ktorú mu adresoval miestny úrad, a preto bolo auto odtiahnuté.

V podobnom trende plánuje mestská časť pokračovať aj naďalej. Celú situáciu uľahčí aj novela zákona, ktorá bude účinná od 1.4. 2021 a ktorá dá samosprávam viac kompetencii ako sa vysporiadať s nepojazdnými autami na uliciach.

Zdroj: Michal Vlček – starosta Vajnor