Za oblasť zdravotníctva bude zodpovedať nový vicežupan

2149

Rad podpredsedov Bratislavského samosprávneho kraja sa rozšíri. Nový vicežupan bude mať na starosti oblasť zdravotníctva. Tá bude po doprave, životnom prostredí a sociálnych veciach štvrtou oblasťou prislúchajúcej vicežupanovi. Novým podpredsedom BSK sa stal Juraj Štekláč, ktorý je od roku 2017 župným poslancom a zároveň aj predsedom Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí. Funkcie sa ujme 21. septembra a vykonávať ju bude bez nároku na odmenu. 

„Pandémia COVID-19 ukázala, akú dôležitú úlohu hrá zdravie a zdravotníctvo. A tiež, aké dôležité je byť pripravený aj na krízové scenáre. Naučili sme sa, že sa musíme spoľahnúť sami na seba. Spomedzi vicežupanov túto mimoriadne dôležitú oblasť doteraz nikto nepokrýval. Zverujem ju odborníkovi a profesionálovi, ktorý bude komunikovať nielen s úradom BSK a poslancami, ale tiež so všetkými dôležitými aktérmi v oblasti zdravotníctva,“ vyjadril sa Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja. 

Podľa župana nominácia MUDr. Juraja Štekláča na pozíciu vicežupana vznikla ako odborná nominácia. Vyžiadala si ju situácia, ktorá vznikla počas prvej vlny pandémie novým koronavírusom, spôsobujúcim ochorenie COVID-19. Priebeh tejto prvej vlny, napriek úspešnosti opatrení, obnažil dlhodobé systémové problémy slovenského zdravotníctva. Zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti sa stáva výzvou predovšetkým pre samosprávy. Práve s ohľadom na pravdepodobný ďalší priebeh koronavírusovej infekcie v populácii bude potrebné nastaviť súvisiace procesy a opatrenia na úseku zdravotníctva. Exekutívna pozícia predstavuje pre potrebné riešenia lepšie východisko ako čisto zastupiteľská pozícia poslanca. 

Novovytvorená pozícia vicežupana pre zdravotníctvo bude pokrývať nielen problematiku nového koronavírusu a bezprostredných opatrení, ale celkovo aj vzťah k zdravotníckemu systému ako takému. Aj tu má kraj výrazné kompetencie s významnou zodpovednosťou. Tento systém sa už z celkového pohľadu dlhodobo pohybuje na hrane kapacity, pričom zvlášť bol vystavený zaťažujúcemu náporu počas koronavírusovej pandémie. 

“Dnešná doba prináša mimoriadne skutočnosti a tie si vyžadujú mimoriadne riešenia. Epidémia koronavírusu nás konfrontovala so situáciou, o ktorej sme ani netušili, že nastane. A odkryla a prehĺbila nedostatky v zdravotníctve. Som odhodlaný sa na tomto poslaní podieľať,”  uviedol novozvolený vicežupan Juraj Štekláč. 

MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH má v oblasti zdravotníctva bohaté skúsenosti a sám vykonáva lekársku prax ako endokrinológ. Vyštudoval Lekársku fakultu UK a v roku 1995 nastúpil na Interné oddelenie Nemocnice s poliklinikou Milosrdní Bratia v Bratislave. Pôsobil aj na Jednotke intenzívnej starostlivosti a Oddelení paliatívnej onkológie. Záujem o zdravotnícke systémy, riadenie a organizáciu zdravotnej starostlivosti potvrdil absolvovaním školy riadenia v zdravotníctve – Školu zdravotníckeho manažmentu (HMS – Health Managment School) a to pod spoluvedením holandských lektorov. V roku 1998 absolvoval špecializačnú skúšku z Vnútorného lekárstva I. stupňa vo Fakultnej Nemocnici akademika Ladislava Dérera v Bratislave a odvtedy je pracovníkom I. Internej kliniky Slovenskej Zdravotníckej Univerzity. V roku 2001 získal aj špecializačnú skúšku z endokrinológie a v roku 2005 špecializačnú skúšku z Vnútorného lekárstva II. stupňa s Európskym diplomom. Po roku 2006 pôsobil ako zástupca vedenia pre kvalitu v súkromnej poliklinike, kde budoval systém ISO certifikácie a zaviedol nové metodiky, či konzultant pre endokrinológiu v Špecializovanej geriatrickej nemocnici Podunajské Biskupice UNB Bratislava. V roku 2016 ukončil na Slovenskej zdravotníckej univerzite štúdium Verejného zdravotníctva Master of Public Health (MPH). Neustále sa venuje potrebám zdravotnej starostlivosti ako celku, ale aj v komunitách na úrovni samosprávy. Je členom Slovenskej lekárskej komory a viacerých odborných spoločností. 

„Je pre mňa cťou privítať na palube BSK odbornú a morálnu autoritu Juraja Štekláča. Teším sa na spoluprácu,“ uzavrel Juraj Droba.