Zabezpečenie efektívneho zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v mestskej časti Bratislava-Nové mesto

557

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Zabezpečenie efektívneho zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v mestskej časti zaobstaraním potrebnej techniky – traktora s s nakladačom, prívesom a kontajnerov na uloženie BRKO.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a tiež z externých zdrojov v rámci Enviromentálneho fondu (vo výške 70 000 €).

Okres: Pezinok

Obec: Bratislava-Nové mesto

Celkové výdavky projektu: 83 684 €