Záchytné parkovisko otvorili v Pezinku

1592

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba a minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek dnes spoločne sprístupnili verejnosti ďalšie záchytné parkovisko, tento raz v Pezinku. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Igor Polák, primátor mesta Pezinok Igor Hianik ako aj zástupca zhotoviteľa stavby. Parkovisko na ulici Za dráhou má kapacitu takmer 300 parkovacích miest a súčasťou je aj stojisko pre 45 bicyklov.

 „Otvorenie tohto parkoviska je ďalším krokom ku skvalitňovaniu verejnej osobnej dopravy, a tým aj celkovo k zlepšeniu dopravnej situácie v našom kraji. V tomto roku sa otvorilo niekoľko záchytných parkovísk a prestupných dopravných terminálov. V júli terminál verejnej osobnej dopravy v Svätom Jure, v septembri záchytné parkovisko v Malackách a na konci októbra prestupný dopravný terminál v Šenkviciach,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Záchytné parkovisko v Pezinku je oplotené, osvetlené a monitorované kamerovým systémom. Prepojené je priamo s nástupiskom železničnej stanice cez predĺžený podchod, kde je zabezpečený aj bezbariérový prístup prostredníctvom výťahov. Aktuálne informácie o odchode vlakov sú dostupné na elektronickej tabuli aj na parkovisku. Investorom výstavby záchytného parkoviska boli Železnice Slovenskej republiky a jeho vybudovanie vyšlo celkovo na 2,15 milióna eur, z ktorých prevažná časť je z Operačného programu integrovaná infraštruktúra.

Hlavným cieľom budovania dopravných terminálov a záchytných parkovísk je skvalitniť infraštruktúru verejnej osobnej dopravy pre obyvateľov, ktorí ju pravidelne využívajú pri ceste za prácou, za službami, či v rámci svojich voľnočasových aktivít. Ide o príspevok k trvalo udržateľnej mobilite, v rámci ktorej cestujúci uprednostní verejnú osobnú dopravu pred individuálnou automobilovou.

Ďalšie záchytné parkoviská financované z eurofondov sú plánované v Ivanke pri Dunaji, Nových Košariskách a Zohore. Z nich má najbližšie k otvoreniu parkovisko v Ivanke pri Dunaji.

„V súvislosti s budovaním prestupných terminálov a záchytných parkovísk by som rád poďakoval všetkým primátorom, starostom, poslancom a ďalším partnerom, ktorí sa na nich podieľali a napomohli tak k uľahčeniu každodenného života obyvateľov Bratislavského kraja,“ dodal na záver bratislavský župan Juraj Droba.