Začína sa veľká oprava Balkánskej cesty v Rusovciach

1123

Na Balkánskej ceste v Rusovciach, v úseku od Irkutskej po Maďarskú ulicu, spúšťa hlavné mesto Bratislava od pondelka 8.8. práce spojené s opravou cesty a priľahlého chodníka. Práce budú prebiehať do 4. septembra. Hlavné mesto o tom informuje na sociálnej sieti.

„V oboch smeroch vybúrame a odstránime živičnú vrstvu vozovky, ktorá bude v celej dĺžke úseku nahradená novým povrchom. Zároveň dôjde k výškovej úprave vývodov inžinierskych sietí, oprave betónovej odvodňovacej priekopy, debarierizácii priechodu pre chodcov, výmene poškodených obrubníkov za nové a poškodená existujúca prídlažba bude nahradená novou betónovou prídlažbou,“ približuje mesto.

Súčasne budú práce zahŕňať aj predláždenie chodníka. Pôvodnú živičnú vrstvu chodníka nahradí kvalitná betónová dlažba. Prejazd pre motorové vozidlá bude možný počas celej dĺžky trvania prác, treba však počítať so zníženou priepustnosťou dopravy. „Práce sa budú realizovať počas striedavého uzatvorenia jazdných pruhov a počas celej dĺžky prác bude doprava regulovaná osobami poverenými zhotoviteľom,“ dodáva.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR