Záhorská Bystrica podporuje svojich seniorov. Pripravili špeciálny balíček

1129

V Záhorskej Bystrici je tradíciou, že si každoročne v októbri pripomínajú Mesiac úcty k starším. V týchto nezvyčajných časoch, keďže nie je možné si prejaviť úctu spolu, ako to bolo po minulé roky, sa mestská časť rozhodla svojich bystrických seniorov starších ako 65 rokov pozdraviť, povzbudiť a aspoň malou trochou potešiť.

Pre každého si pripravili balíček, kde je pozdravný list, rúško a pár vitamínov.

Zdroj: Záhorská Bystrica