Záhorská Bystrica získala eurofondy na rozšírenie základnej školy

913

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo nenávratný príspevok z fondov EÚ na rozšírenie kapacity základnej školy v Záhorskej Bystrici o 8 tried nadstavbou a prístavbou jedálne vo výške viac ako 1,9 mil. EUR. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti.

“Takmer 3-ročná práca nášho miestneho úradu priniesla žiadaný výsledok. Práce na nadstavbe a rozšírení jedálne sme začali na jeseň tohto roku. A robíme všetko pre to, aby nové priestory mohli bystrické deti využívať od budúceho školského roka. Nenávratný príspevok nám umožní zafinancovať nadstavbu školskej jedálne o 8 nových, moderných tried a zväčšenú, technologicky plne vybavenú kuchyňu a veľkú školskú jedáleň Nadstavba školy je navrhnutá v nízkoenergetickom štandarde, v interiéri budú dominovať prírodné materiály, počíta sa s výnimočnými svetelnými podmienkami v jednotlivých triedach,” priblížil starosta mestskej časti Jozef Krúpa.

Nadstavba školskej jedálne je v poradí druhý projekt realizovaný vďaka grantu z EÚ. Prvým bol projekt nadstavby a rozšírenie materskej školy, za ktorý dostala Záhorská Bystrica aj Európsku cenu 2019 v kategórii modernizácia verejných budov.

„V súčasnosti pracujeme na príprave projektu novej základnej a materskej školy v areáli bývalého Elektrovodu, na ktorý budeme tiež žiadať zdroje z európskych fondov,“ dodáva starosta.

Zdroj: Záhorská Bystrica