Základná škola Dubová porastie do výšky a pribudne deväť tried

2135

Problémy s nedostatkom kapacít na základných školách majú všetky mestské časti v Bratislave a Staré Mesto nie je výnimkou. To by sa však už malo onedlho zmeniť. Mestská časť totiž získala právoplatné stavebné povolenie na realizáciu nadstavby Základnej školy Dubová.

Ak všetko pôjde podľa plánu, projekt by sa mohol začať realizovať začiatkom budúceho roka. Okrem nadstavby by mala prebehnúť aj rekonštrukcia školského dvora, ktorý slúži ako športovisko.

„Potreba nových tried v základných školách začína byť v Bratislave alarmujúca. S nedostatkom kapacít základných škôl sa boria viaceré mestské časti Bratislavy, vrátane Starého Mesta,“ hovorí starostka Zuzana Aufrichtová. Právoplatné stavebné povolenie na nadstavbu ZŠ Dubová a vytvorenie deviatich nových tried je podľa nej „dôležitým krokom k realizácii a zmierneniu problému.“

Na vytvorenie rozšírenia školských kapacít v bratislavskom kraji boli v rámci programu IROP zo zdrojov EÚ vyčlenené financie práve na tento účel.

Zdroj a vizualizácia: Staré Mesto