Základná škola Riazanská je do stredy zatvorená. Školáci sa do tried vrátia vo štvrtok 8. decembra

4178

Od pondelka do stredy je na základnej škole na Riazanskej ulici prerušené vyučovanie. Chorobnosť na chrípkové ochorenia dosiahla na 38%. Prerušenie vyučovania odporučili aj odborníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave. Okrem školy nebude fungovať ani školská jedáleň, školský klub detí a krúžky, ktoré sa konajú bežne v priestoroch školy.

Školáci sa do svojich tried za kamarátmi a spolužiakmi vrátia vo štvrtok 8. decembra.

„Počet akútnych respiračných ochorení, medzi ktoré patrí aj chrípka, narastá, je pravdepodobné, že Riazanská nie je jediná škola, v ktorej budeme nútení pristúpiť k takémuto opatreniu. Ako starosta, aj ako otec dvoch detí, by som chcel touto cestou apelovať na rodičov, aby neposielali do kolektívov choré deti. Pandémia nám za dva roky oslabila imunitu, no naučila nás, že pri akomkoľvek „cítim sa choro“, môže mať podcenenie príznakov vážne následky,“ priblížil starosta mestskej časti Nové Mesto Matúš Čupka.

O chrípke sa môžete viac dozvedieť tu:

Zdroj: Bratislava-Nové Mesto