Základná škola v Devínskej Novej Vsi sa rozšíri

1320
Dostavba by mala podľa stanovených podmienok trvať 5 mesiacov od odovzdania staveniska úspešnému uchádzačovi, s tým že sa počíta so začiatkom prác v lete.

Mestská časť Devínska Nová Ves plánuje rozšíriť kapacity základnej školy Ivana Bukovčana 3 prístavbou a nadstavbou.

Koncom mája 2021 zverejnila mestská časť výzvu na predkladanie ponúk pre dostavbu jednej z dvoch základných škôl, ktoré má v svojej správe.

Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 1 136 203,53 EUR bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk je 14. júna 2021 do 10.00 h. Dostavba by mala podľa stanovených podmienok trvať 5 mesiacov od odovzdania staveniska úspešnému uchádzačovi, s tým že sa počíta so začiatkom prác v lete.

Projekt plánuje tak prístavbu k hlavnej budove, ako aj nadstavbu jedného podlažia, čím by sa stala časť budovy štvorpodlažnou. Projektová dokumentácia tiež zohľadňuje požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím. Stavebné povolenie k stavbe nadobudlo právoplatnosť, takže nič nebráni začatiu stavebných prác po výbere vhodného dodávateľa.

Základná škola Ivana Bukovčana

Starosta mestskej časti, Dárius Krajčír, sľubuje navýšenie kapacity základnej školy: „S prístavbou a nadstavbou školy by mala základná škola na I. Bukovčana získať osem nových tried. V posledných rokoch bola kapacita školy na hranici svojich možností a preto som rád, že sa nám podarilo pristúpiť k tejto významnej investícii do školstva a do vzdelania. Pôjde o jednu z hodnotovo najväčších investícií za posledné roky. Verím, že naša rozrastajúca sa mestská časť ešte ocení navýšené kapacity základnej školy. Budujeme to pre budúce generácie a aj preto je táto investícia významná.“

Zdroj: Devínska Nová Ves