Základná škola v Hamuliakove ušetrí prostredníctvom fotovoltiky približne 35 % elektriny

623

Základná škola v Hamuliakove je jednou z prvých škôl na západnom Slovensku, ktorá pokryje časť svojej spotreby elektrinou vyrobenou prostredníctvom fotovoltiky. Toto riešenie získala v pilotnej fáze programu Slnečné strechy, v rámci ktorého poskytne Nadácia Západoslovenskej energetiky vybraným školám a zariadeniam sociálnych služieb fotovoltiku zadarmo.

Úspora elektrickej energie prostredníctvom fotovoltiky by v Hamuliakove mala dosiahnuť približne 35 percent, nespotrebovanú energiu ZSE vykúpi, čím škola získa dodatočné finančné prostriedky. „Fotovoltika je čoraz výhodnejšou investíciou, ktorá môže prispieť k prekonaniu nielen energetickej, ale aj environmentálnej krízy. Zvyšujúci záujem o ňu je aj prejavom pochopenia zákazníkov a podpory riešení, ktoré prispievajú k väčšej udržateľnosti prírodných zdrojov,“ uviedol člen predstavenstva ZSE Juraj Krajcár.

Jeho slová potvrdila riaditeľka ZŠ v Hamuliakove Alena Maschkanová. „S fotovoltikou sa môžeme aktívne zapojiť do ochrany životného prostredia,“ zdôraznila. V rámci pilotnej fázy programu Slnečné strechy aktuálne inštaluje ZSE fotovoltické panely na ôsmich školách a zariadeniach sociálnych služieb. V nasledujúcich týždňoch pribudnú ďalšie podporené subjekty, ich zoznam bude známy v januári 2023.

O podporu z programu sa môžu uchádzať školy a školské zariadenia, zariadenia poskytujúce sociálne služby i chránené dielne. Projekty je možné posielať do konca novembra 2022. Všetky informácie sú na webe Nadácie ZSE.

Zdroj: TASR; Foto: Hamuliakovo