Základnú školu na Plickovej v Rači upratovali dobrovoľníci

1898

Mestská časť Bratislava-Rača a Občianske združenie Priatelia Rače zorganizovali brigádu na základnej škole na Plickovej ulici. Približne tri desiatky dobrovoľníkov sa snažili pomôcť, aby základná škola už nechátrala ďalej, ale v aspoň súčasnom stave prečkala dobu do jej rekonštrukcie.

„Ďakujem približne 30 dobrovoľníkom, ktorí pomohli s upravovaním vnútorných priestorov na Plickovej. Podarilo sa upratať celú budovu a vyzbierali sme tri kopy, ktoré odvezieme ako odpad. Verím, že sa nám spoločnými silami podarí obnoviť školu Plickova pre račianske deti,“ uviedol Michal Drotován, starosta Rače.

Len nedávno Miestne zastupiteľstvo v Rači rozhodlo neprijať projekt rekonštrukcie ZŠ Plickova financovanej spoločne mestskou časťou a súkromným investorom. Rekonštrukcia školy preto nemôže začať hneď, ale až po vyriešení iných spôsobov financovania. Škola však naďalej chátra – potrebuje úpravy a upratanie, aby sa predišlo ďalšiemu vandalizmu alebo ešte väčšej degradácii.