Zápis do materských a základných škôl prebehne elektronicky. Mestské časti zverejnili termíny

1366

Zápisy do materských a základných škôl v hlavnom meste sa budú tento rok robiť elektronicky, niektoré aj v nových termínoch. Bratislavské mestské časti tak reagujú na aktuálnu situáciu so šírením nového koronavírusu.

V Dúbravke budú zápisy prebiehať od 15. do 30. apríla a elektronicky. Na webovej stránke základnej školy alebo na stránke mestskej časti nájdete prihlášku, ktorá bude pre každú školu rovnaká, a vyplní ju v online systéme. Školy budú prijímať vytlačenú a vyplnenú prihlášku aj poštou, pričom dôležitý bude dátum pečiatky na obálke, ako aj osobne na vrátnici zvolenej školy. Zápisy do MŠ budú v Dúbravke prebiehať tiež elektronicky, a to oddnes 1. apríla. Mestská časť túto formu zápisu do MŠ využíva už štvrtý rok.

V Petržalke zápis do základných škôl sa presunul z 3. a 4. apríla na 17. a 18. apríla a bude bez osobnej prítomnosti detí. Postačujúca je prítomnosť jedného zákonného zástupcu. Zápis prvákov je možný aj elektronicky prostredníctvom formulárov, ktoré nájdete na webovej stránke príslušnej základnej školy. Zápis do materských škôl bude pravdepodobne prebiehať rovnako v závislosti od vývoja situácie s koronavírusom a bez prítomnosti detí, len prostredníctvom elektronickej žiadosti.

V bratislavskom Novom Meste bude zápis detí do prvých ročníkov novomestských základných škôl prebiehať elektronicky v termíne od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Škôlky budú prijímať žiadosti od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.