Zápisy prváčikov v Dúbravke budú online

827

Dúbravka vyhlásila zápisy prváčikov do základných škôl, ktorých je bratislavská mestská časť zriaďovateľom. „Pre pandemickú situáciu budú podobne ako vlani prebiehať elektronicky od 19. do 27. apríla 2021,“ uviedla hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinátová. Prihlášku, ktorú zákonní zástupcovia detí nájdu na webe vybranej základnej školy alebo na stránke mestskej časti, vyplnia v online systéme.

“Školy budú prijímať vytlačenú a vyplnenú prihlášku i poštou. Tí, ktorí nemajú prístup k internetu, ju môžu doniesť i osobne na vrátnicu základnej školy, a to v dvoch termínoch počas 21. a 22. apríla,” dodala hovorkyňa. Viac informácií je na webe mestskej časti.

Zdroj: TASR